Geodeta Stargard

Geodeta Stargad

Świadczymy usługi geodezyjne na rzecz klientów indywidualnych, jak i inwestorów, realizujących  np. wznoszenie budynków wielkopowierzchniowych czy budowę dróg. Cechuje nas nie tylko najwyższa jakość wykonywanej pracy, ale przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w branży, będące gwarancją dokładności, rzetelności i znajomości przepisów prawa regulujących kwestie geodezyjne.

            Klientom oferujemy kompleksowe usługi, obejmujące między innymi: przygotowanie mapy do celów projektowych, wykonanie podziału nieruchomości czy całościową obsługę geodezyjną inwestycji. Współpracę z państwem opieramy przede wszystkim na dokładności i terminowości.

Usługi Geodezyjne Stargard

Geodezja Stargard

Geomap świadczy usługi geodezyjne w Stargardzie i okolicach, kompleksowo obsługując każdy rodzaj inwestycji. Pierwszym momentem, w którym klienci zwykle spotykają się z geodetą, jest przygotowanie projektu architektonicznego, którego nieodłączną częścią jest mapa do celów projektowych. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, dokumentację do celów projektowych może sporządzić jedynie uprawniony geodeta, po szczegółowej analizie danych o terenie.

Naszym klientom oferujemy przygotowanie rzetelnej i kompleksowej dokumentacji geodezyjnej. Zajmujemy się również wytyczaniem budynków i budowli. Nasz geodeta Stargard pojawia się na miejscu prowadzenia inwestycji, zapoznając się z projektem budowlanym, projektem zagospodarowania działki oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu wytyczanie budynku odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Nasze usługi geodezyjne w Stargardzie obejmują także podział nieruchomości wraz z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji, będącej podstawą do wydania przez właściwy organ administracji publicznej decyzji ustalającej podział działki. Dzięki niej z kolei możliwe jest dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych. Nasz geodeta w Stargardzie czy w innych pobliskich miejscowościach  dokonuje także wszelkich czynności formalno – prawnych, związanych z podziałem nieruchomości.

            Klientom pomagamy także w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, będących podstawą do przygotowania operatu geodezyjnego, a także reprezentujemy ich przed urzędami w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. Warto podkreślić, że nasi geodeci posiadają niezbędne uprawnienia, dające umocowanie do podpisania sporządzonej dokumentacji, dzięki czemu możliwe jest jej późniejsze wprowadzenie do obrotu prawnego.