Mapy do celów projektowych

Co to jest mapa do celów projektowych, jakie są rodzaje map i ile kosztuje wydanie mapy do celów projektowych

Inwestor przystępując do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu domu, musi spełnić szereg warunków. Należą do nich w szczególności wszelkie uzgodnienia, ale przede wszystkim:

  • uzyskanie warunków zabudowy (jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu),
  • przedłożenie wybranego projektu budowlanego,
  • uzyskanie pozwolenie na budowę,
  • odbiór wybudowanego domu.

Do tego niezbędne są prace geodezyjne, a zwłaszcza uzyskanie właściwych map do poszczególnych etapów inwestycji.